FESTIVALPASS - BALKAN NEW FILM FESTIVAL 2023

page view image
BESTILL

Tilgjengelige varer

FESTIVALPASS - BALKAN NEW FILM FESTIVAL 2023
Remember to reserve tickets with your personal festivalpass-code under the ticket type FESTIVALPASS (Click card) for each film you want to see. 83kr will be deducted from the festival pass you bought.
event image

Arrangementsinformasjon

Med festivalpass får du tilgang til alle filmene på Balkan New Film Festival - BaNeFF 2023 for 500 kroner! 

Bruk av festivalpasset
Merk: Festivalpasset gir ikke automatisk plass på alle filmene, du må gå inn på hver enkelt film/program og holde av billett.

Etter å ha kjøpt festivalpasset får du en e-post med en personlig kode til festivalpasset. Denne må du må bruke når du kjøper billett. Etter du har kjøpt pass og fått kode, går du inn på de filmene/programmene du vil se og holder av billett. Dette gjør du ved å velge billettypen som heter FESTIVALPASS (Click card) som finnes på hvert BaNeFF-arrangement. I den videre kjøpsprosessen til filmen/programmet du vil se legger du referansekoden fra festivalpasset inn i feltet som heter Click Card ID, og slik "kjøper" billett med beløpet du har på festivalpasset. For hver film/program du holder av billett til blir det trukket kr. 83,33 fra saldo på festivalpasset.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt på embla@cinemateketbergen.no

Velkommen til BaNeFF 2023!


// English

With a festival pass, you get access to all the films at Balkan New Film Festival - BaNeFF 2023 for 500 kroner!

Use of the festival pass:
Note: The festival pass does not automatically book you a seat for all the films, you must go in and book each film / program in order to reserve your spot.

After buying the festival pass, you receive an e-mail with a personal code for your pass. You have to use this when you are buying tickets. After buying the pass and receiving the code, you go to the film / program you want to see and reserve a ticket. You do this by choosing the type of ticket called FESTIVALPASS (Click card) that is available at each BaNeFF-event. Further along in the ticket-buying process you must enter the reference code from the festival pass into the field called Click Card ID, and thus "buy" a ticket with the festival pass. For each film / program you reserve a ticket for, 83 NOK will be deducted from the balance of the festival pass.

Feel free to contact us at embla@cinemateketbergen.no with any questions.

Welcome to BaNeFF 2023!

Organizer
Cinemateket i Bergen