HARLAN COUNTY, USA - 12/9 KL. 20:15

Evenemangsinformation

Harlan County, USA. Regi: Barbara Kopple. USA 1976. Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 10min.

It’s a strike!

I 1973 gikk 180 arbeidere ved Brookside-gruven i Harlan County i Kentucky til streik. Oscarvinnende Harlan County, USA skildrer den eskalerende konflikten, som ikke løses før tolv måneder er gått og en av de streikende er skutt og drept.

De streikende forsøker å blokkere adgangen til gruvene, lokale gun thugs engasjert av gruveselskapet prøver å holde veiene åpne for streikebryterne. Etter hvert blir løpesedler og banneord erstattet av balltre og pistoler. Streikere med sviktende mot blir oppildnet av krigshissende arbeiderkoner med pistoler gjemt mellom puppene og tannløse pensjonister med minner om 1930-tallets blodige arbeidskonflikter.

Regissør Barbara Kopple hadde egentlig tenkt å lage en dokumentar om maktkampen i gruvearbeidernes fagforening, UNWA, en maktkamp som inkluderte
likvidasjoner av hele familier. Streiken i Harlan County var tenkt som en bifortelling. I stedet ble det omvendt. Streiken ble filmens hovedhistorie, mens fagforeningskampen kun ble et bakteppe. Kopple og hennes kameramenn som bodde hos streikende familier i flere år har et uvanlig godt blikk for arbeidernes liv og situasjon: brakkebyene som allerede i 1973 tilhørte en annen tid, de trange og farlige gruvegangene, lungesykdommene som florerte blant gruvearbeiderne, folkemusikken som både tematiserte, og ble brukt i, streiken. Etter hvert som konflikten skrider fram blir vi også vitne til de streikendes redsel og mot, pågangsvilje og tvil, uenigheter og kjekling.

Harlan County, USA vakte stor oppsikt da den kom i 1976. Filmen ser konflikten nærmest utelukkende fra arbeidernes side, og ble anklaget for å være ensidig. Mer balanse og dypere analyser ble etterlyst. Men nettopp ved å droppe analysene, og heller bare observere og vise fram, unngår Kopple at filmen blir et partsinnlegg i en lokal arbeidskonflikt. Dette gjør at filmen i 2019 ikke virker datert, men frisk og levende. Mer enn klassekampens politikk og økonomi er det dens psykologi og sosiologi filmen blottlegger, og da er det ikke nødvendigvis et problem at fokuset ligger hos dem som virkelig kjenner konflikten på kroppen.

For info om, og kjøp av, Cinematekets filmkort, se her.