UPRIZE! - 29/1 KL. 20:30

Arrangementsinformasjon

Uprize!. Regi: Sifiso Khanyile. Sør-Afrika 2016. Engelsk, afrikaans og zulu tale, engelsk tekst. Digitalkopi, 58 min.

Soweto-opprøret fant sted i 1976, og i 2016 ble 40-årsdagen for denne berømte hendelsen markert. I Uprize! følger vi opprøret til studentene i hva som kom til å bli en avgjørende faktor i kampen for svartes rettigheter og i kampen mot apartheid.

Uprize! gir publikum en dypere kontekst om Soweto-opprøret ved å samle viktige detaljer som intervjuer og personlige bilder knyttet til det sentrale temaet for opprøret. En fredelig demonstrasjon mot innføringen av afrikaans som obligatorisk utdanningsspråk, avsluttes med en brutal respons fra staten. Uprize! er et glimt inn i begynnelsen av opprøret, men også en grusom påminnelse om dagens ulikheter i post-apartheid Sør-Afrika, og hvordan gjengopprør igjen hjemsøker Soweto.

For info om, og kjøp av, Cinematekets filmkort, se her.