Stephan Meidell: TRIGGER – filmvisning og plateslipp

Arrangementsinformasjon

Første visning start kl. 19.00 (varighet ca 45 min)
Andre visning start kl 20.15 (varighet ca 45 min)

Stephan Meidell: TRIGGER – Filmvisning og plateslipp

TRIGGER
FLUTTER/UNDULATION

TRIGGER is an audiovisual collaboration between musician/composer Stephan Meidell [NO] and Blank Blank Film – Petri Henriksson [FI], and Carlos Vasques [CO]. Hacking old, often obsolete equipment – an old Austrian Zither, analog synths, 16mm projectors, and mirrors – with trigger-based robotics. They have built a highly personalized ecosystem where sound influences image and vice-versa, continually oscillating between high precision and utter chaos. What is left is a game of chance in a forever-changing visual cascade of colors and shapes where cause and effect are indistinguishable. Past and present end up in a continuous vivid interplay, creating a mesmerizing audiovisual tapestry.

For the release of the vinyl «CYCLES & CAUSALITY,» filmmaker Carlos Vasquez has made two stunning films during the pandemic, one for each track: SIDE A «Flutter» and SIDE B «Undulation,» spanning over 15 minutes each.

The project’s visual concept - painting of ink on transparent 16mm film triggered by music has been expanded, extracted, and exposed in a way only possible through the film format. Dancers in Berlin («Flutter») and Amsterdam («Undulation») have been captured on 16mm film and layered with the original ink produced by the music, thus creating an eruptive tapestry of intensities – movement revealed through ink. This opens up new aspects of the TRIGGER concept. Each dancer listens to separate musical layers from the two tracks and therefore reacts and moves with a distinct rhythm and intensity – one corresponding to the beating bass drum, another to the hectic robotic zither, etc. This mirrors the way the colors are connected to different instruments in the final mix. Instruments become bodies become movement become ink. We discover new connections and possibilities — a new play with causality in ever-evolving cycles.

Presented by Ekko, in collaboration with Ideophone Records & Stephan Meidell.

NO:

TRIGGER er et audiovisuelt samarbeid mellom musiker / komponist Stephan Meidell [NO] og Blank Blank Film – Petri Henriksson [FI], og Carlos Vasques [CO]. Hacking av gammelt, ofte foreldet utstyr - en gammel østerriksk siter, analoge synther, 16 mm projektorer og speil - med triggerbasert robotikk. De har konstruert et unikt og personlig økosystem der lyd påvirker bilde og omvendt, i en kontinuerlig veksling mellom presisjon og kaos. Det som er igjen er et sjansespill i en foranderlig visuell kaskade av farger og former der årsak og virkning ikke kan skilles fra hverandre. Fortid og nåtid havner i et kontinuerlig levende samspill, og skaper et hypnotiserende audiovisuelt uttrykk.

Til utgivelsen av vinylen «CYCLES & CAUSALITY,» har filmskaper Carlos Vasquez laget to fantastiske filmer under pandemien, en for hvert spor: SIDE A «Flutter» og SIDE B «Undulation», som strekker seg over 15 minutter hver.

Prosjektets visuelle konsept - maling av blekk på gjennomsiktig 16 mm film utløst av musikk er utvidet, ekstrahert og eksponert på en måte bare mulig gjennom filmformatet. Dansere i Berlin («Flutter») og Amsterdam («Undulation») har blitt fanget på 16 mm film og lagdelt med blekk produsert av musikken, og skaper dermed en eruptivt collage av intensiteter - bevegelse åpenbart gjennom blekk . Dette åpner for nye aspekter av TRIGGER-konseptet. Hver danser lytter til ulike musikalske lag fra de to sporene og reagerer og beveger seg derfor med ulik rytme og intensitet - en som tilsvarer den pumpende basstrommen, en annen til den hektiske robotsiteren osv. Dette speiler måten fargene er koblet til forskjellige instrumenter i den endelige miksen. Instrumenter blir kropper blir bevegelse blir blekk. Vi oppdager nye sammenhenger og muligheter - et nytt spill med kausalitet i stadig utviklende sykluser.

Arrangementet presenteres av Ekko, i samarbeid med Ideophone Records & Stephan Meidell. 

PRAKTISK INFO:

Les om smittevern på Cinemateket: https://www.cinemateket-usf.no/wp-content/uploads/2020/10/Smittevern-paa-Cinemateket-USF-nov-2020.pdf

Rullestolbrukere
Cinemateket har to rullestolplasser på første rad. Dagens billettsystem har dessverre begrensninger ved bestilling av rullestolplasser. Derfor ber vi deg vennligst om å kontakte oss på post@cinemateket-usf.no før du kjøper billett som krever plass til rullestol. Vi jobber med å få på plass en billettløsning som er bedre egnet til dette og beklager ulempene det måtte medføre.

Restriksjoner

Fordi dette er privat kinoleie kan Cinematekets filmkort ikke brukes til dette arrangementet.