Sirdys - 14/12 kl. 20:00

Arrangementsinformasjon

SirdysRegi: Justinas Krisiunas. Litauen, 2018. Drama, N18. Litauisk tale , utekstet. DCP, 1t 50min.

Premiere 23 November 2018 LitauenTrailer - https://www.youtube.com/watch?v=TBLJJ77jnEw

Skuespillere: Motiejus Ivanauskas, Roberta Sirgedaitė, Rolandas Kazlas, Indre Patkauskaite, Algirdas Gradauskas, Liubomiras Laucevicius, Deividas Breive, Rokas Siaurusaitis, Justas Tervydis, Aiste Zabotkaite, Andrius Alesiunas, Airida Gintautaite.

„Aš nenoriu būti gyva, aš noriu gyventi…”
Šie filmo veikėjos Mildos ištarti žodžiai bene tiksliausiai atspindi pasakojimo esmę.
O pati istorija rutuliojasi praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio Lietuvoje, toli nuo miesto šurmulio vaizdingame gamtos prieglobstyje įsikūrusioje sanatorijoje. Tik šios įstaigos gyventojai – ne kokie nors senukai, o stebuklo belaukiantys paaugliai. Jie serga širdies ligomis. Kai kurie viltingai laukia donorų...
Į šią sanatoriją ir patenka vaikinukas Saulius (akt. M. Ivanauskas), šiaip jau neblogas bėgikas, netikėtai susmukęs distancijos vidury. Kaip ir dera paaugliui, Saulius dygus ir pasišiaušęs, nenorintis suprasti, kodėl atsidūrė tokioje vietoje ir nuo pat pirmų dienų nelinkęs bičiuliauti su aplinkiniais. Iš pradžių su naujoku bendros kalbos neranda ne tik sanatorijos direktorius (akt. L. Laucevičius), bet ir vaikų auklėtojas Andrius (akt. R. Kazlas). Tačiau kantrybė gali nuversti kalnus...
Jau pačią pirmąją dieną Sauliui į akį krinta sanatorijos senbuvė, donoro širdies belaukianti Milda (akt. Roberta Sirgedaitė). Nors visi tikina Saulių, kad mergaitė – ne jo nosiai, vaikinukas neketina pasiduoti. Įprastas paaugliškas susižavėjimas palaipsniui perauga į tikrą pirmąją meilę. Meilę, kuri nepaiso jokių kliūčių, kuri nebijo draudimų, kuri negirdi proto balso, kuriai neįmanoma atsispirti, kuri yra pavojinga, kuri išlieka visam gyvenimui ir yra stipresnė net už mirtį.
Tačiau tai ne vien pasakojimas apie meilę, nežinančią ribų. Jos fone atsiskleidžia ir kitų personažų gyvenimai. Geraširdžio sanatorijos direktoriaus vieton akivaizdžiai taikosi sadistinių polinkių turintis mokytojas Vytas (akt. A. Gradauskas), visų pramintas „Snapu“, kuris nemyli vaikų ir nepritaria jų auklėtojo Andriaus metodams; tuo tarpu Andrius kaip įmanydamas stengiasi išlaikyti santykius su sanatorijos medicinos seserimi Gabija (akt. I. Patkauskaitė), kuriai kartais tiesiog trūksta dėmesio, nes širdies draugas visą jį atiduoda sergantiems vaikams; o šie, kaip ir dera paaugliams, krečia šunybes, įsivelia į konfliktines ar komiškas situacijas, nukenčia, bet vis tiek atsitiesia ir juda pirmyn.
Puikus jaunosios (A. Latėno ir V. Bareikio kurso studentų) ir vyresnės kartos aktorių ansamblis. Šiltas, nuoširdus ir jausmingas filmas, kurio senai laukė Lietuvos žiūrovai. Apie tuos laikus, kai dar nebuvo interneto, mobiliųjų telefonų, Facebook‘o ar Instagram‘o. Kai jausmai buvo grynesni, kai dažniau pakeldavome akis į dangų, kai kitas žmogus tapdavo svarbesnis už viską pasaulyje, kai širdys buvo tikros ir mokėjo plakti vienu ritmu...

//

“I don’t want to stay alive; I want to live...”
These lines by the film character Milda convey the essence of this film probably most
precisely. The story is taking place in the last decade of the 20 th century in Lithuania, in a
sanatorium located in a picturesque natural setting far from the bustle of the city.
Counterintuitively, convalescing there are not older adults but teenagers hoping for a
miracle. They suffer from various heart diseases, while some are awaiting a donor…
That is where teenager Saulius (M. Ivanauskas), a promising sprinter who unexpectedly
collapsed during a race, is brought to recuperate. As is characteristic to people of his age,
he is edgy and cantankerous, refusing to understand the reason for him being there and
not interested in making friends. In the beginning, neither the director of the medical facility
(L. Laucevičius), nor the young people’s mentor Andrius (R. Kazlas) can find a way to
approach the new boy. But patience does wonders…
On the very first day, Milda (Roberta Sirgedaitė), the long-term regular inpatient at the
sanatorium who is awaiting a donor heart, catches Saulius’ eye. Despite everyone trying to
persuade Saulius that this girl is above his league, he’s not going to give up easily. The
casual teenage infatuation gradually develops into true first love. Love that overcomes
every obstacle, disregards every forbiddance, does not listen to the voice of reason, that
can’t be resisted, is dangerous, stays with us for the rest of our lives and is stronger than
death.
This is not only a story about love that knows no borders. In its background, the lives of
other characters are developing. A teacher with sadistic tendencies Vytas (A.
Gradauskas), nicknamed “Beak”, who doesn’t love children and opposes the methods of
their mentor Andrius, harbours an ambition of taking the good-natured directors’ place.
Meanwhile, Andrius is struggling to save a relationship with the sanatorium nurse Gabija (I.
Patkauskaitė), who feels neglected by her sweetheart, as he dedicates his entire attention
to the ill children. The teenage kids behave in a predictable for their age way – cause
havoc, get themselves into conflict or comic situations, suffer but always get up and
continue moving forward.
The film features a great cast of young (students of A. Latėnas and V. Bareikis) and older
generation actors. It is a heartwarming, wide-eyed and sincere film that Lithuanian
audiences have long been awaiting. It depicts the time before the internet, mobile phones,
Facebook and Instagram. When feelings were purer, when we lifted our eyes to the sky
more often, when another person could become the most important thing in the world,
when hearts were genuine and knew how to beat as one.cinemateket
bergen