FESTIVALPASS - REANIMA 2021

Arrangementsinformasjon

Med festivalpass får du tilgang til alle filmene på ReAnima 2021 for 200 kroner! 

Bruk av festivalpasset
Merk: Festivalpasset gir ikke automatisk plass på alle filmene, du må gå inn på hver enkelt film/program og holde av billett.

Etter å ha kjøpt festivalpasset går du inn på de filmene/programmene du vil se og holder av billett. Dette gjør du ved å velge billettypen som heter Click card som finnes på hvert ReAnima-arrangement. I den videre kjøpsprosessen til filmen/programmet du vil se legger du referansekoden fra festivalpasset inn i feltet som heter Click Card ID, og slik "kjøper" billett med beløpet du har på festivalpasset. For hver film/program du holder av billett til blir det trukket kr. 20 fra saldo på festivalpasset.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt på sigurd@cinemateketbergen.no.

Velkommen til ReAnima 2021!


// English

With a festival pass, you get access to all the films at ReAnima 2021 for 200 kroner!

Use of the festival pass:
Note: The festival pass does not automatically book you a seat for all the films, you must go in and book each film / program in order to reserve your spot.

After buying the festival pass, you go to the film / program you want to see and reserve a ticket. You do this by choosing the type of ticket called Click card that is available at each ReAnima event. Further along in the ticket-buying process you must enter the reference code from the festival pass into the field called Click Card ID, and thus "buy" a ticket with the festival pass. For each film / program you reserve a ticket for, 20 NOK will be deducted from the balance of the festival pass.

Feel free to contact us at sigurd@cinemateketbergen.no with any questions.

Welcome to ReAnima 2021!