page view image

FESTIVALPASS - BALKAN NEW FILM FESTIVAL 2023

Information
event image

Med festivalpass får du tilgang til alle filmene på Balkan New Film Festival - BaNeFF 2023 for 500 kroner! 

Bruk av festivalpasset
Merk: Festivalpasset gir ikke automatisk plass på alle filmene, du må gå inn på hver enkelt film/program og holde av billett.

Etter å ha kjøpt festivalpasset får du en e-post med en personlig kode til festivalpasset. Denne må du må bruke når du kjøper billett. Etter du har kjøpt pass og fått kode, går du inn på de filmene/programmene du vil se og holder av billett. Dette gjør du ved å velge billettypen som heter FESTIVALPASS (Click card) som finnes på hvert BaNeFF-arrangement. I den videre kjøpsprosessen til filmen/programmet du vil se legger du referansekoden fra festivalpasset inn i feltet som heter Click Card ID, og slik "kjøper" billett med beløpet du har på festivalpasset. For hver film/program du holder av billett til blir det trukket kr. 83,33 fra saldo på festivalpasset.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt på embla@cinemateketbergen.no

Velkommen til BaNeFF 2023!


// English

With a festival pass, you get access to all the films at Balkan New Film Festival - BaNeFF 2023 for 500 kroner!

Use of the festival pass:
Note: The festival pass does not automatically book you a seat for all the films, you must go in and book each film / program in order to reserve your spot.

After buying the festival pass, you receive an e-mail with a personal code for your pass. You have to use this when you are buying tickets. After buying the pass and receiving the code, you go to the film / program you want to see and reserve a ticket. You do this by choosing the type of ticket called FESTIVALPASS (Click card) that is available at each BaNeFF-event. Further along in the ticket-buying process you must enter the reference code from the festival pass into the field called Click Card ID, and thus "buy" a ticket with the festival pass. For each film / program you reserve a ticket for, 83 NOK will be deducted from the balance of the festival pass.

Feel free to contact us at embla@cinemateketbergen.no with any questions.

Welcome to BaNeFF 2023!